blueberries, fruits, berries-3548239.jpg

Sulama

blueberries, fruits, berries-3548239.jpg

Sulama

Verim çağına ulaşmış olan bir yaban mersini bitkisi, yıllık olarak 2540 mm3suya ihtiyaç duyar. Bu suyun büyük kısmı yağmurlarla karşılanmalıdır. Verime yatmış bir yaban mersini bitkisi mart ayı boyunca yaklaşık olarak 15.3 mm3 suya ihtiyaç duyar. İyi bir büyüme ile sürekli verim için büyüme periyodunca toprak neminin uygun seviyede tutulması gerekir ve sulama yapılmalıdır. Birçok bitkide olduğu gibi yaban mersini de gelişme döneminde suya ihtiyaç duymaktadır. Eğer bölgesel olarak yağan yağmur bu ihtiyacı karşılayamıyorsa arazinin sulanması için sulama suyuna ihtiyaç var demektir. Ülkemizde Karadeniz Bölgesinin temmuz ağustos aylarında yeterli yağmur alan yerlerinde sulama sistemine ihtiyaç duymadan yetiştiricilik yapılabilir. Bu tür yerlerde özellikle kurak geçen yıllarda dikimden itibaren bir iki yıl sulama hortum vasıtası ile yapılabilir. Bu istisnai yerleri saymaz isek ülkemizde yaban mersini yetiştiriciliğinde sulama suyuna kaçınılmazdır. Bitkinin istenilen formda büyümesi, bol ve kaliteli ürün için su şarttır. Sulama suyu miktarı toprağın su tutma kapasitesine, bitkinin yaşına, güneşlenme durumuna, sıcaklığa, neme, rüzgâra, yağan yağmur miktarına bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak şunu söyleyebiliriz; yazın en sıcak dönemlerinde haftalık bitki başına 20-30 litre su yeterli olmaktadır. Ancak ülkemizin Akdeniz kıyı şeridinde yetiştiricilik yapılıyorsa bu miktar 40-50 litreye kadar çıkmaktadır.

Yaban mersini bitkilerinin sulanmasında yağmurlama veya damla sulama yaygın olarak kullanılmaktadır. Damla sulama son yıllarda daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Çünkü yağmurlamaya göre daha etkin bir sulama yöntemidir. Damla sulama sistemleri belli bir miktar suyu bitkinin sadece kök bölgesine bırakmaktadır. Böylece bitkinin çevresini de ıslatan yağmurlama veya buna benzer sulama sistemlerine göre daha az suya ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca damla sulama ile bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddeleri suyla birlikte rahatlıkla verilebilmektedir. İlkbahar sonuna kadar don tehlikesi olan bölgelerde çiçeklerin zarar görmesini engellemek için yağmurlama etkin bir yöntemdir. Bu gibi yerlerde yağmurlama sistemi kullanılmalıdır.

Bitkinin su ihtiyacı temmuz ve ağustos ayında maksimuma ulaşmaktadır. Sulama suyunun yeterliliği konusunda arazi seçimine karar verirken, bu aylardaki su miktarı dikkate alınmalıdır. Yaban mersini asit seven bitki grubunda yer aldığı için suyun kalitesi diğer bitkilerden daha çok öneme sahiptir. Suyun pH’sı düşük olmalıdır. Ayrıca sudaki fazlalığı bitki gelişimini olumsuz etkileyen klor, bikarbonat, bor gibi kimyasalların analizi yapılarak karar verilmelidir.