blueberries, fruits, berries-3548239.jpg

Gübreleme

blueberries, fruits, berries-3548239.jpg

Gübreleme

Tüm bitkiler büyümek için besine ihtiyaç duyarlar. Azot, fosfor ve potasyum bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu besinlerdir. Bitkiler büyümek için daha az miktarda magnezyuma, kalsiyuma ve kükürde ihtiyaç duyarlar. İz element olarak adlandırılan demir, çinko, bor, mangan gibi besinlere ise çok daha az miktarda gereksinimleri olur. Yaban mersini bitkisinin sağlıklı gelişmesi için de bu besinler gereklidir.

Organik maddece zengin topraklarda yaban mersini bitkisi bu besinleri büyük ölçüde topraktan alabilmektedir. Ancak özellikle organik maddenin %3’ün altında olduğu mineralli topraklarda gübreleme yapmak kaçınılmazdır. Gübreleme, granül veya toz formundaki kimyasalların toprağa karıştırılması şeklinde, suda kolay eriyebilir nitelikteki kimyasalların sulama suyuna karıştırılması şeklinde, acil ve hızlı bir şekilde besin ihtiyacını karşılamak gerektiği zamanlarda ise suda eriyebilir kimyasalların suda eritilerek, yüksek basınç altında mikro zerrecikler şeklinde bitkilerin üzerine püskürtülerek yapılmaktadır.

Bu üç gübreleme uygulamasında, hangi besinlerin ne kadar verileceğine karar verebilmek için muhakkak önceden toprak analizi yaptırmak gerekir. Ancak bu sonuçlara göre besin eksiklikleri tespit edilip uygulama dozuna karar verilebilir. Yaban mersini bitkisi en çok azota ihtiyaç duymaktadır. İlkbaharda başlanmak üzere 4-6 hafta aralıklarla azotlu gübreleme yapılmalıdır. Yaban mersini makro besinlerden olan fosfora çok az ihtiyaç duymaktadır. Eğer bitkinin fosfor ihtiyacı varsa ilkbaharda uygulanması gerekir. Uygulama dozlarına karar verirken toprak analizi sonuçları ile bitkinin yaşı göz önünde bulundurulmalıdır.

Yaban mersini yüzeye yakın saçak köke sahiptir. Bu yüzden aşırı gübrelemeden zarar görmektedir. Gübreleme dozları konusunda bir uzmana danışmak en doğru yoldur. Danışma imkanı olmayan üreticilere, azar azar sık gübreleme yapmaları önerilebilir. Ayrıca bitkinin taç iz düşümüne gübreleme yapılmalıdır. Azotu nitrat formunda içeren gübreler tercih edilmemelidir. Bitkinin kök dibinde yoğunlaşacak şekilde gübreleme yapılmamalıdır.

Yaban mersini azar azar sürekli besine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle uzun ömürlü yavaş çözünen gübreler kullanmak daha etkin olmaktadır. Bu özellikteki gübrelerin ilkbaharda bir defa uygulanması yeterlidir. Bu uygulama biçimi gübreleme işçiliğini azaltmaktadır. Ancak bu tür gübrelerin fiyatı daha yüksektir.