blueberries, fruits, berries-3548239.jpg

Arazi Seçimi

blueberries, fruits, berries-3548239.jpg

Arazi Seçimi

Bölgenin iklim özellikleri, bitki örtüsü, arazinin konumu, eğimi, drenajı, toprak özellikleri ; Toprak tekstürü, drenajı, Ph’sı, EC değeri, organik madde yüzdesi gibi kriterler analiz edilerek uygun olup olmadığına karar verilir.

Arazide kullanılacak suyun kimyasal analizleri yapılarak sulama suyunun uzun dönemde yaban mersini bahçesi için olumlu veya olumsuz etkileri araştırılır. Ortalama 30 yıl ömrü olan yaban mersini bahçeleri için başlangıçta bu özelliklerin belirlenmesi şarttır.

Firmamız tüm bu analizleri sizin için yapmakta ve arazinizin yaban mersini yetiştiriciliği için uygun olup olmadığına karar vermektedir.

Ayrıca yukarıda sayılan bazı kriterler uygun olmadığında firmamız tarafından uygun hale gelmesi sağlanmaktadır. Ancak bu her türlü toprak özelliği için geçerli değildir.